Stipendit

Yhdistyksen myöntämät stipendit:

Vuoden 2013 stipendiaattimme oli kuoronjohtaja-kapellimestari Joonas Rannila, vuonna 2015 mezzosopraano Erica Back ja vuonna 2016 tenori Juho Punkeri. Vuonna 2018 stipendinsaajana oli basso Henri Uusitalo.

Tuomas Miettola

 

 

 

Vuoden 2022 stipendiaatiksi valittiin tenori Tuomas Miettola.

 

 

SALZBURGIN MUSIIKKIJUHLIEN YSTÄVIEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT

Tuomas Miettola

§ 1 Salzburgin musiikkijuhlien ystävät Suomessa - Freunde der Salzburger Festspiele in Finnland ry (jatkossa seura) on perustanut stipendirahaston, jonka nimi on Salzburgin Musiikkijuhlien ystävien stipendirahasto.Tätä rahastoa hallitsee seuran hallitus.

§ 2 Rahaston perutamispääoma on 1000,- euroa. Rahaston varoja kartutetaan erikseen päätettävillä lisäsiirroilla, mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä muilla tavoilla.

§ 3 Rahastosta on pidettävä erillistä tiliä seuran korjanpidossa.

§ 4 Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä jatko-opintoihin nuorille taidemusiikin alaa opiskeleville tai sillä työskenteleville.

§ 5 Rahaston pääoma sijoitetaan turvaavalla tavalla.

§ 6 Rahaston varoista voidaan jakaa stipendeinä perustamispääoman ylittävä osuus.

§ 7 Seuran hallitus päättää stipendin jakamisesta ja suuruudesta. Hallitus valitsee stipendin saajaksi seuran jäsenten esitysten pohjalta yhden tai useamman henkilön kerrallaan. Nämä säännöt tulevat voimaan vuosikokouksen hyväksyttyä ne.

§ 8 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous yksinkertaisella enemmisöllä annetuista äänistä.. Nämä säännöt tulevat voimaan vuosikokouksen hyväksyttyä ne.